Chuyển phát nhanh đi Đan Mạch

Chuyển phát nhanh đi Đan Mạch

Chuyển phát nhanh đi Đan Mạch

Chuyển phát nhanh đi Đan Mạch

Giới thiệu sơ lược về Đan Mạch.
Đan Mạch là một quốc gia nhỏ bé, bằng phẳng, nằm giữa biển Baltic và biển Bắc, không có núi non