Chuyển phát nhanh đi Sri Lanka

Chuyển phát nhanh đi Sri Lanka

Chuyển phát nhanh đi Sri Lanka

Chuyển phát nhanh đi Sri Lanka

Giới thiệu về đất nước Sri Lanka.
Cộng hòa Dân chủ Xã hội chủ nghĩa Sri Lanka , tiếng Việt xưa gọi là Tích Lan, là một đảo